Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

NYCKEL SUBSTANSPATENT FÖR PLEDOX® OCH ALADOTE® KOMMER GODKÄNNAS I USA

22 september, 2015

PledPharma AB
Pressmeddelande

NYCKEL SUBSTANSPATENT FÖR PLEDOX® OCH ALADOTE® KOMMER GODKÄNNAS I USA

PledPharma AB (publ) meddelar idag att det amerikanska patentverket, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), har lämnat en så kallad ”Notice of
Allowance” för PledPharmas patentansökan avseende den aktiva substansen i
läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®. En Notice of Allowance innebär att
USPTO avser att godkänna patentansökan. 

Stockholm, 2015-09-22 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Beskedet från USPTO avser patentansökan 14/369,153 med titeln ”Calmangafodipir,
a New Chemical Entity, and Other Mixed Metal Complexes, Methods of Preparation,
Compositions, and Methods of Treatment”. Patentets giltighetstid sträcker sig
till december år 2032. 

”Substanspatentet för PledOx® och Aladote® ger ett starkt immaterialrättsligt
skydd på den amerikanska marknaden och är därmed av stort värde för oss, inte
minst vid förhandlingar med potentiella licenstagare till vårt längst
framskridna projekt PledOx®. Den patentansökan för vilket vi nu erhållit en
Notice of Allowance är den mest centrala i vår breda patentportfölj”, säger
PledPharmas VD Jacques Näsström. 

PledOx® utvecklas för att kunna erbjuda patienter med tjock- och ändtarmscancer
skydd mot de nervskador som ofta uppkommer i samband med cellgiftsterapi. Denna
typ av biverkningar leder ofta till att den ordinerade cellgiftsdosen måste
sänkas eller i värsta fall till att behandlingen måste avbrytas. Aladote® är en
läkemedelskandidat med potential att förhindra allvarliga leverskador i samband
med överdosering av paracetamol – den vanligaste metoden vid självmordsförsök
bland ungdomar i åldern 10-19 år FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB

Tel: 073-713 09 79

E-post: jacques.nasstrom@pledpharma.seOM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® minskar
nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Läkemedelskandidaten Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som
uppstår på hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. PledPharmas längst framskridna
projekt med PledOx® har genomgått fas II prövning. PledPharma (STO:PLED) är
listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser
(tfn 08-463 80 00). 
För mer information, se www.pledpharma.sePledPharma AB offentliggör denna information enligt Lagen om
värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com