Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – Pledpharma: I väntans tider

16 september, 2015

Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien) ska ske under hösten. Vad som kommer ut av detta möte i form av krav på antal studier och deras omfattning blir väldigt avgörande för den partner-process som avses påbörjas senare i år. Ett önskescenario vore att det endast krävs en studie på ett par hundra patienter med liknande primär målvariabel som i fas II. Rapporten för andra kvartalet bekräftar att det finansiella läget inför partnerförhandlingar är stabilt, där likvida medel per sista juni uppgår till 70 miljoner kronor. Vi gör inga ändringar i våra prognoser och motiverat värde ligger därmed kvar. På nuvarande kursnivåer framstår marknadens förväntningar att Pledpharma ska ro i hamn ett avtal för PledOx som låga. Positiva besked från förestående FDA-möte har möjlighet att snabbt ändra detta. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/oP6HP5

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com