Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB

8 april, 2014

PledPharma AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2014-04-08 16:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 8 april 2014 varvid
stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga
beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. 

Under sitt anförande på stämman konstaterade VD Jacques Näsström att bakgrunden
till behov av ytterligare kapital är utvidgningen av den pågående
cancerstudien. Den föreslagna företrädesemissionen av aktier, som kan komma att
tillföra bolaget upp till 20,25 miljoner SEK, görs för att inkludera fler
patienter i den pågående cancerstudien PLIANT.  Positiva data från första delen
av studien innebar en justering av dosen av läkemedlet PledOx. Detta i syfte
att optimera de positiva effekterna av PledOx för att reducera allvarliga
biverkningar från cellgiftsbehandling. Vi har fått fortsatt positiv respons
från flertalet större aktieägare och sedan tidigare fått in
teckningsförbindelser motsvarande drygt 50 % av emissionen. 

Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

Stämman beslutade att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst
cirka 88 806 kronor genom nyemission av högst 1 687 314 aktier. Rätt att teckna
nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för
nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att
varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje
tretton befintliga aktier. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med
företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 17 april 2014.
Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 25 april 2014 till och med den 9 maj 2014. Teckning av
aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under
tiden från och med den 25 april 2014 till och med den 9 maj 2014. De nya
aktierna emitteras till en kurs av 12 kronor per aktie. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seMichaela Gertz, CFO

+46 709 26 17 75

michaela.gertz@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress. Vårt initiala mål är att
utveckla ett läkemedel, PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband
med cellgiftsbehandling. I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins
möjlighet att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en
patient drabbas av akut hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår
teknologiplattform, utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med
stora medicinska behov. Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och
unika behandlingar för allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en
möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k.
”breakthrough therapy”. Det innebär också att vi har potential att erbjuda våra
aktieägare god avkastning på sin investering. Den nuvarande marknaden för
förebyggande och biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70
miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North
sedan april 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer
information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com