Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Klartecken för PledPharma att även inkludera Avastin-patienter i del 2 av PLIANT-studien

23 april, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Klartecken för PledPharma att även inkludera Avastin-patienter i del 2 av
PLIANT-studien

Stockholm, 2014-04-23 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

PledPharma har fått klartecken från DSMB (Drug Safety Monitoring Board, en
oberoende expertpanel) att inkludera patienter som skall behandlas med en
kombination av FOLFOX och Avastin (bevacizumab) i den randomiserade delen av
fas IIb-studien PLIANT. 

Godkännandet kommer efter det att DSMB har analyserat provresultat från de
första tre patienterna som inkluderats i studien med denna kombination.
Bevacizumab är en vanligt förekommande medicin vid cancerbehandling och i och
med godkännandet för FOLFOX/bevacizumab kommer denna kombination nu att kunna
användas på alla centra i PLIANT-studien. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Michaela Gertz, CFO

+46 709 26 17 75

michaela.gertz@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins möjlighet att begränsa de
skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut
hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår teknologiplattform,
utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med stora medicinska behov.
Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för
allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare
registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Det
innebär också att vi har potential att erbjuda våra aktieägare god avkastning
på sin investering. Den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor.
PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan april 2011.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com