Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Första patient in i PledPharmas PLIANT-studie

12 februari, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

Första patient in i PledPharmas PLIANT-studie

PledPharma meddelar idag att första patient inkluderats i fas IIb-studien,
PLIANT. Studien ska utvärdera om PledPharmas läkemedelskandidat PledOx minskar
biverkningar orsakade av cellgiftet FOLFOX på patienter som behandlas för
metastaserande tjocktarmscancer. 

Stockholm, 2013-02-12 21:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Onkologiska kliniken i
Uppsala har nu inkluderat den första patienten till studien. Detta är ett av 4
centra i Sverige och USA som inkluderar patienter till studiens första del,
doseskaleringsfasen. 

-              Det känns oerhört positivt att få komma igång med
PLIANT-studien och vi ser med tillförsikt fram emot de första resultaten från
dosökningsfasen, säger Professor Bengt Glimelius, Onkologiska kliniken Uppsala
Akademiska sjukhus och huvudprövare för PLIANT studien. 

Som ett andra steg efter att den första dosökningsfasen är klar, vilket
beräknas ta ca 4-5 månader, kommer studien skalas upp och inkludera 126
patienter från minst 28 center i Europa och USA 

-              Denna studie ska visa på PledOx® förmåga att
reducera allvarliga och i vissa fall livshotande biverkningar från
cellgiftsbehandling. På så sätt ges patienterna både en bättre livskvalitet,
samt förhoppningsvis en ökad överlevnad, säger Jacques Näsström VD för
PledPharma. 

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i
västvärlden. Standardbehandling vid spridd tjocktarmscancer är cellgiftet
FOLFOX men allvarliga och i vissa fall livshotande biverkningar såsom sjukliga
förändringar i antalet vita blodkroppar och smärtsamma känselnervs störningar i
framförallt händer och fötter, leder till att färre än hälften av patienterna
fullföljer behandlingen med den ursprungliga dosen cellgift. Beroende på
biverkan är ett första steg innan man reducerar dosen att skjuta på nästa dos
cellgift en eller flera gånger. Biverkningarna påverkar patienternas
livskvalitet negativt med risk för långvariga besvär även efter avslutad
behandling. 

Om PledOx®

PledOx® (calmangafodipir) är en substans som bland annat förebygger
biverkningar av cellgifter vid cancerbehandling. PledOx har i studier visat sig
skydda mot "oxidativ stress” - ett tillstånd där cellens viktigaste skydd inte
räcker till mot de reaktiva syreföreningar som bildas som en följd av t.ex.
cellgiftsbehandling. Genom att härma enzymet superoxid dismutas (SOD),
förstärker PledOx cellernas viktigaste skydd och förebygger därmed
biverkningarna som annars uppkommer som en följd av den ”oxidativa stressen”. 

Om PLIANT-Studien

PLIANT-studien är uppdelad i två delar. En dosökningsfas med syfte att
fastställa rätt doseringsnivå och en randomiseringsfas med syfte att fastställa
PledOx effekt. I dosökningsdelen ingår 9-12 patienter från tre utvalda
medicinska centra i Sverige och ett i USA - onkologkliniken Uppsala Akademiska
Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Onkologiska kliniken vid
Linköpings Universitetssjukhus samt Cancer Therapy & Research Center vid
University of Texas Health Science Center i San Antonio, USA. I nästa fas,
randomiseringsfasen, som planeras för 126 patienter från minst 28 center i
Europa och USA, fördelas patienter i tre lika stora grupper att få antingen
placebo eller PledOx i två olika doser. 

För ytterligare detaljer se www.clinicaltrials.gov


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com