Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Patentansökan för PledPharma godkänd i USA

20 februari, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

Patentansökan för PledPharma godkänd i USA

Stockholm, 2013-02-20 10:19 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- PledPharma meddelar idag
att man har fått sitt patent godkänt på den amerikanska marknaden. Patentet är
det första att godkännas i en serie av världsomspännande ansökningar där syftet
är att ge ett brett kommersiellt skydd för användning och tillverkning av
PLED-substanser, där PledOx® (calmangafodipir) ingår. PLED-substanser
förebygger bland annat biverkningar av cellgifter vid cancerbehandling. 

-              ”Detta innebär en betydande konkurrensfördel för
bolaget och för våra kommande produkter och användningsområden”, säger Jacques
Näsström, VD på PledPharma. 

Det aktuella patentet "Compounds for Use in the Treatment of Cancer" gäller
användning av PLED-substanser vid cancerbehandling. 

-              ”Detta är en viktig händelse för PledPharma. Att få
patent godkända tar ofta lång tid och skiljer sig mellan olika länder (för en
mer utförlig redogörelse se PledPharmas webbsida). Den första patentansökan
lämnades in redan i december 2007. Därefter har flera världsomspännande
patentansökningar lämnats in och dessa befinner sig i olika granskningsstadier
på ett flertal viktiga marknader. Eftersom USA är den kanske viktigaste
marknaden är det speciellt uppmuntrande att vi erhållit vårt första godkännande
just där”, avslutar Jan Olof G Karlsson, patentansvarig och en av grundarna av
PledPharma. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD, +46 73 713 0979, jacques.nasstrom@pledpharma.se

Jan Olof G Karlsson, Senior forskare, +46 733 30 46 24,
janolof.karlsson@pledpharma.se Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®
(calmangafodipir), i syfte att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling
av cancer. Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen inte kan genomföras
som planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är på
cirka 72 miljarder kronor. PledOx är en läkemedelskandidat inom den
patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot
oxidativ stress. PledOx tillhör substansgruppen lowMEM (low Molecular Enzyme
Mimetics) som härmar det kroppsegna enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD)
som är vårt viktigaste skydd mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår vid
överproduktion av skadliga syre/kväve molekyler, t ex som ett resultat av
cellgiftsbehandling. PledPharma utvärderar också möjligheterna att använda
PLED-substanser vid andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ
OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer
information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com