Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

FDA har godkänt IND ansökan om klinisk prövning med PledOx i USA

21 januari, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

FDA har godkänt IND ansökan om klinisk prövning med PledOx i USA

Stockholm, 2013-01-21 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- PledPharma (STO:PLED)
meddelar idag att deras PledOx® fas IIb kliniska läkemedelsprövning, PLIANT,
godkänts av amerikanska läkemedelsverket (FDA). Målsättningen i PLIANT- studien
är att förbehandling med PledOx reducerar allvarliga biverkningar av
cytostatikabehandlingen FOLFOX hos patienter som behandlas för spridd
tjocktarmscancer. 

Patienter kommer att randomiseras till att få två olika doser PledOx, den
substans som PledPharma utvecklar, eller placebo. Det beräknade antalet
inkluderade patienter i randomiseringsfasen av studien är 126 stycken (42 i var
och en av de 3 grupperna). Studien planeras att genomföras på flera kliniker i
Europa och USA. För ytterligare detaljer se www.ClinicalTrials.gov. 

“Vi är mycket glada över den positiva bedömningen av FDA. Då USA är den kanske
enskilt viktigaste marknaden är det speciellt uppmuntrande att vi erhållit
godkännande för vår studie just där. Dessutom är ett Investigational New Drug
(IND) godkännande av FDA en kvalitetsstämpel och något som ses som positivt av
både andra myndigheter och företag”, säger VD Jacques Näsström. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com