Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Nortal Investments utökar sitt aktieinnehav i PledPharma

9 januari, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

Nortal Investments utökar sitt aktieinnehav i PledPharma

Stockholm, 2013-01-09 15:37 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Staffan Persson, Nortal
Investments AB, PledPharmas största ägare har nu förvärvat ytterligare 100 000
aktier i PledPharma AB. Detta innebär att Staffan Persson med familj och bolag
totalt äger 5 068 052 aktier. Efter förvärvet uppgår Nortal Investments
ägarandel i PledPharma till 25,0% av rösterna och kapitalet. 

"PledPharma har precis inlett en avgörande fas-IIb studie där bolaget genomför
en klinisk prövning i människa med sin patenterade substans PledOx. Om
PledPharma lyckas med denna studie finns stora möjligheter att bolaget
förändrar cancerområdet då PledOx kan minska allvarliga biverkningar vid
cellgiftsbehandling av cancer. Självfallet ska man vara ödmjuk med tanke på den
utvecklingsfas bolaget befinner sig i. Skulle PledPharma lyckas blir belöningen
för aktieägarna mycket stor”, säger Staffan Persson, Nortal Investments. 

”Vi är mycket glada över att Nortal Investments fortsätter att investera i
PledPharma. Det är betryggande att den största ägaren har ett fortsatt
förtroende för vår verksamhet ”, säger VD Jacques Näsström. För ytterligare information kontakta:

Staffan Persson, Nortal Investments, sp@swediacapital.se

Jacques Näsström, VD PledPharma, tel.+46 737 13 09 79,
jacques.nasstrom@pledpharma.se Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com