Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

En månad kvar till resultatet för PledPharmas PLIANT – EP Access

24 februari, 2015

Nyhetsbrev, 24 februari 2015

En månad kvar till resultatet för PLIANT

– Analys från EP Access

PLEDPHARMA | Under det fjärde kvartalet uppgick bolagets rörelsekostnader till SEKm 17,7 (7,2), vilket var något högre än vårt estimat om SEKm 14. Primärt är kostnadsökningen relaterad till projektkostnader i den pågående PLIANT-studien.

Ökade projektkostnader

Under det fjärde kvartalet uppgick bolagets rörelsekostnader till SEKm 17,7 (7,2), vilket var något högre än vårt estimat om SEKm 14. Primärt är kostnadsökningen relaterad till projektkostnader i den pågående PLIANT-studien. Rörelseresultatet uppgick till SEKm -17,6 (-7,1). Med nuvarande kassa, kan bolaget hålla samma burn rate i ca 17 månader till. Givet att PLIANT-studien avslutas under Q1 2015 kommer kostnadsbasen signifikanta att sjunka.

Nyemissionen i hamn

Under slutet av 2014 genomförde PledPharma en nyemission som tillförde bolaget SEKm 72 efter emissionskostnader. Kapitalet ska primärt användas till bolagets nya projekt mot paracetamolförgiftning (PP-100). Projektet bygger på samma aktiva substans som PledOx-projektet. Vi bedömer även att emissionen ökar handlingsutrymmet för PledPharma inför en potentiell utlicensiering under 2015. Med bolagets nuvarande burn rate på runt SEKm 17 per kvartal bedömer vi att den nuvarande kassan räcker i ca två år.

Resultatet för PLIANT under slutet av Q1 2015

Vid ett positivt utfall argumenterar vi för att ett avtal med en samarbetspartner tecknas under 2015. Ett licensavtal bedömer vi kunna vara värt SEKbn 2 plus en tvåsiffrig royalty på framtida försäljning av PledOx. Förutsatt att PLIANT-studien är positiv, är en rimlig bedömning att 50% av avtalsvärdet kan tillskrivas aktien plus att chansen för att PledOx kommer nå marknaden ökar. Det motsvarar ca SEKbn 1,5 (inklusive royalty-intäkter), vilket motsvarar ca SEK 53 per aktie. Vid ett negativt utfall bedömer vi att bolagsvärdet krymper ner till något över nettokassan (SEKm 100), vilket motsvarar ca SEK 5 per aktie. Vi anser att risken i den pågående PLIANT-studien har om något minskat givet den tredje och sista säkerhetsdatan från DSMB har rapporterats under kvartalet.

Stark aktieutveckling under de senaste månaderna

PledPharma-aktien har stigit ca 22% de senaste veckorna medan biotech-index i USA (BTK) stigit med 13% under samma period. Efter rapporten sänker vi vårt EBIT-estimat för 2015E och 2016E på grund av att bolaget stärker upp sin interna affärskompetens och erfarenhet. Under början av 2015 har bolaget rekryterat Anders Härfstrand samt James Van Alstine, där den förstnämnda har erfarenhet av licensiering, vilket passar bra i bolagets nuvarande utvecklingsstadium.

Källa: En månad kvar till resultatet för PLIANT http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/en_manad_kvar_till_resultatet_for_pliant-2008.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag PledPharma
Lista First North
Bransch Sjukvård

[Bild]
Resultat från PledPharmas PLIANT-studie väntas i Q1.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 24,70 kr
Utveckling 12 mån 30%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/en_manad_kvar_till_resultatet_for_pliant-2008.aspx

Breddar tillämpningsområdet för PledOx-tekniken http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/breddar_tillampningsomradet_for_pledox-tekniken-1906.aspx

PLIANT-studien fullrekryterad http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/pliant-studien_fullrekryterad-1890.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm
Tel 08-692 21 90
info@beQuoted.com
http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com