Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – Spännande tider för Pledpharma

18 februari, 2015

Som sig bör innehöll rapporten för fjärde kvartalet inga stora oväntade nyheter. Projektkostnaderna ökar något mer än vi räknat med (13,6 MSEK mot väntade 11,0 MSEK), vilket även innebar att resultatet för 2014 hamnade under vår förväntan. Vi räknar med att projektkostnaderna toppade kring årsskiftet och successivt sjunker framöver. I rapporten gavs tydligt besked att första resultaten från PLIANT-studien förväntas i slutet av innevarande kvartal, vilket var i linje med tidigare kommunikation. För att stå redo vid ett positivt utfall har organisationen i början av 2015 förstärkts med resurser inom affärsutveckling och patent. bokslutskommunikén har inte gett oss någon anledning att ändra våra modellantaganden, varför vårt motiverade värde är oförändrat. Läs analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://korta.nu/Tk4

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com