Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Aktier för ytterligare 10 Mkr placerade

24 maj, 2011

PledPharma AB
Pressmeddelande

Aktier för ytterligare 10 Mkr placerade

Stockholm, 2011-05-24 11:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ytterligare teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från institutionella
och privata investerare har erhållits för aktier motsvarande cirka 10 Mkr i
PledPharmas nyemission. Därmed har teckningsförbindelser och
avsiktsförklaringar för totalt 93 Mkr avgetts vilket motsvarar 76 procent av
maxbeloppet i nyemissionen på 123 Mkr. 

Det meddelas vid dagens extra bolagsstämma i PledPharma som hålls för att
godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. 

Teckningsförbindelser har lämnats både av befintliga och nya aktieägare. Några
aktieägare som inte har möjlighet att teckna i emissionen har uppdragit åt
bolaget att placera sina teckningsrätter hos nya investerare. Samtliga sådana
aktier har placerats. 

Aktieägare får teckna tre (3) nya aktier för varje fem (5) innehavd aktie till
kurs 15,50 kr under teckningstiden som löper 1-17 juni. 

Nyemissionen ska huvudsakligen finansiera en större Fas II-studie inom
projektet PP-095 i cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Johansson, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75Om PledPharma

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att minska allvarliga
biverkningar och förbättra livskvaliteten effektiviserar bolagets läkemedel
behandling med etablerade terapier. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en
kliniskt väl etablerad produktklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska
studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett vid
behandling av tjock- ändtarmscancer och ett vid behandling av akut
hjärtinfarkt. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort
medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. Aktien är noterad på
marknadsplatsen First North under kortnamnet ”PLED” med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Adviser. För mer information, se
http://www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com