Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018 i PledPharma AB

25 oktober, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018 i PledPharma AB


Styrelsens ordförande i PledPharma AB har etablerat en valberedning inför
årsstämman, som avses hållas den 24 april 2018. Ledamöterna har utsetts av
PledPharmas fyra största ägare/ägargrupper, som önskar ingå i valberedningen. 

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna som är
villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter: 

Nortal Investments AB och Zimbrine Holding B.V.: Staffan Persson

Berinor B.V.: Peter Lindell

Flerie Participation AB: Thomas Eldered

Handelsbanken Fonder: Astrid Samuelsson

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 39,35 procent av
aktierna och rösterna i bolaget. 

Valberedningen har utsett Staffan Persson till ordförande för valberedningen.
Styrelsens ordförande, Håkan Åström, har adjungerats till valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och
en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och
arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process
för att utse valberedning inför årsstämman 2019. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post till styrelsens ordförande: hakanastrom@aol.com. För mer information vänligen kontakta:

Håkan Åström, styrelseordförande, Telefon: +46 703 747 213

Nicklas Westerholm, vd, Telefon: +46 73 354 20 62


PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com