Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning inför PledPharma ABs årsstämma 2016

11 november, 2015

PledPharma AB
Pressmeddelande

Valberedning inför PledPharma ABs årsstämma 2016

Stockholm, 2015-11-11 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Styrelsens ordförande i PledPharma AB har etablerat en valberedning inför
årsstämman, som avses hållas den 14 april 2016. Valberedningen utgörs av
Staffan Persson, Peter Lindell och Astrid Samuelsson. Ledamöterna har utsetts
av PledPharmas tre största ägare. Valberedningen har utsett Staffan Persson
till ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande, Håkan Åström, har
adjungerats till valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och
en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och
arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process
för att utse valberedning inför årsstämman 2017. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post: hakanastrom@aol.com För mer information vänligen kontakta:

Håkan Åström, styrelseordförande Telefon: +46 703 747 213

Jacques Näsström, VD Telefon: +46 737 130 979

jacques.nasstrom@pledpharma.seOM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® minskar
nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Läkemedelskandidaten Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som
uppstår på hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. PledPharmas längst framskridna
projekt med PledOx® har genomgått fas II prövning. PledPharma (STO:PLED) är
listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser
(tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com