Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Två tredjedelar av patienterna nu rekryterade i PledPharmas PLIANT-studie – EP Access

1 september, 2014

Nyhetsbrev, 1 september 2014

Två tredjedelar av patienterna nu rekryterade i PLIANT

– Analys från EP Access

PLEDPHARMA | Efter utgången av kvartalet meddelade PledPharma att den oberoende expertpanelen DSMB (Drug Safety and Monitoring Board) har analyserat de första 30 patienterna i PledPharmas kliniska fas II-studie (PLIANT-studien) och har inte sett någon negativ påverkan på anti-cancereffekten av cellgiftet.

Godkänd säkerhetsdata från DSMB

Efter utgången av kvartalet meddelade PledPharma att den oberoende expertpanelen DSMB (Drug Safety and Monitoring Board) har analyserat de första 30 patienterna i PledPharmas kliniska fas II-studie (PLIANT-studien) och har inte sett någon negativ påverkan på anti-cancereffekten av cellgiftet. Detta indikerar att PledPharmas läkemedelskandidat PledOx inte försämrar den effekt som cellgiftet (FOLFOX) har på cancerceller. Detta är klart positivt för bolaget då marknaden tycks ha oroat sig för detta.

Imponerande patientrekrytering till PLAINT-studien

109 av165 patienter har nu rekryterats till PLIANT-studien. Vilket är imponerande med tanke på att antalet var uppe i 25 efter Q1 2014. Den ökade patientrekryteringen har även satt sina spår på kostnadssidan. Under kvartalet ökade projektkostnaderna till SEKm 7,3 (1,9) vilket var mer än vi räknat med. Bolagets möjlighet att nå målet, om att hinna rekrytera samtliga patienter innan årsskiftet, har stärks. Det är dock för tidigt att räkna med att resultatet av studien kommer kunna presenteras tidigare än Q1 2015.

Positiv data från den första delen av PLIANT-studien

Totalt har nu data från de första 11 patienterna som behandlats i den öppna delen av PLIANT-studien analyserats. Rådata indikerar, helt i enlighet med PledPharmas hypotes, att PledOx minskar de allvarliga biverkningar som uppkommer vid cellgiftsbehandling. 9 av de 11 patienterna genomgick minst 6 behandlingscykler med FOLFOX och ingen av dessa patienter uppvisade grad 2 eller värre känselstörningar. Baserat på de studier som föregått PLIANT var ett utfall på minst två patienter väntat. Dessa data indikerar också en minskning av allvarliga blodbildsrelaterade biverkningar med dosen 5 µmol/kg PledOx istället för den tidigare dosen på 10 µmol/kg.

Partnersamarbete rycker närmare

Givet ett positivt utfall i PLIANT-studien har bolaget goda förutsättningar att teckna ett avtal med en strategisk partner under början av 2015. Med PledPharmas befintliga struktur, är ett partnersamarbete nödvändigt för att marknadsföra och lansera PledOx efter ett marknadsgodkännande. Vi värderar ett potentiellt partnerskapsavtal till ca SEKbn 2 över en femårsperiod 2015E-2019E, samt en tvåsiffrig procentuell royalty på framtida försäljning av PledOx.

Källa: Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/tva_tredjedelar_av_patienter_nu_rekryterade_i_pliant-871.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag PledPharma
Lista First North
Bransch Sjukvård

[Bild]
Partnersamarbete rycker närmare för PledPharma.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 22,00 kr
Utveckling 12 mån 76%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/tva_tredjedelar_av_patienter_nu_rekryterade_i_pliant-871.aspx

Patientrekrytering enligt plan http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/patientrekrytering_enligt_plan-757.aspx

Inga överraskningar under Q4 2013 http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/inga_overraskningar_under_q4_2013-714.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com