Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Den andra säkerhetsanalysen i PLIANT-studien genomförd och godkänd

9 september, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Den andra säkerhetsanalysen i PLIANT-studien genomförd och godkänd

Stockholm, 2014-09-09 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Den oberoende expertpanelen DSMB (Drug Safety and Monitoring Board) meddelar
att säkerhetsanalysen som inkluderar ytterligare 30 patienter är genomförd och
att man inte sett någon negativ påverkan på anti-cancereffekten av cellgiftet. 

Analysen omfattar de första 60 patienterna i studien efter det att dessa
genomgått 4 behandlingar med PledOx som en förbehandling till
cellgiftsblandningen FOLFOX. Godkännandet innebär att PledOx inte försämrat den
effekt som cellgiftet har på cancerceller och att PLIANT-studien kan fortlöpa
som planerat. 

PLIANT-studien görs i patienter med långt gången tjocktarmscancer där
cellgifter ges i livsuppehållande syfte. Många cellgiftsbehandlingar kan inte
genomföras som planerat pga. allvarliga och livshotande biverkningar. Det
primära målet med studien är att utvärdera minskningen av denna typ av
biverkningar relaterade till en minskning av vita blodkroppar (neutrofiler) och
känselnervsstörningar (neuropatier). 

Ytterligare en säkerhetsanalys kommer att genomföras när 90 patienter
inkluderats och genomgått fyra behandlingar med cellgifter i kombination med
PledOx. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins möjlighet att begränsa de
skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut
hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår teknologiplattform,
utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med stora medicinska behov.
Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för
allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare
registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Det
innebär också att vi har potential att erbjuda våra aktieägare god avkastning
på sin investering. Den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor.
PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan april 2011.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com