Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Säkerhetsanalys i PLIANT-studien genomförd och godkänd av DSMB

18 augusti, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Säkerhetsanalys i PLIANT-studien genomförd och godkänd av DSMB

DSMB meddelar att säkerhetsanalysen för de första 30 patienterna är genomförd
och att man inte sett någon negativ påverkan på anti-cancereffekten av
cellgiftet. 

Stockholm, 2014-08-18 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Analysen omfattar de första 30 patienterna i studien efter det att dessa
genomgått 4 behandlingar med cellgiftsblandningen FOLFOX efter förbehandling
med antingen PledOx® eller placebo. Analysen visar att PledOx inte försämrat
den effekt som cellgiftet har på cancerceller. Analysen genomfördes och
godkändes av den oberoende expertpanelen DSMB (Drug Safety and Monitoring
Board). Godkännandet innebär att PLIANT-studien kan fortlöpa som planerat. 

- Säkerhetsanalysen är viktig då det från början av projektet funnits en oro
för att PledOx inte bara ska skydda de friska cellerna utan också skydda
cancercellerna från cellgiftet.  DSMB har därför haft ett extra fokus på detta.
Men efter de 30 första patienterna, syns inga sådana effekter, säger vd Jacques
Näsström. 

Ytterligare säkerhetsanalyser kommer att genomföras för var 30:e patient som
inkluderats och genomgått fyra behandlingar med cellgifter i kombination med
PledOx. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75

Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins möjlighet att begränsa de
skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut
hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår teknologiplattform,
utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med stora medicinska behov.
Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för
allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare
registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Det
innebär också att vi har potential att erbjuda våra aktieägare god avkastning
på sin investering. Den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor.
PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan april 2011.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com