Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Positiva data från ytterligare 5 patienter i första delen av PLIANT-studien

26 augusti, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Positiva data från ytterligare 5 patienter i första delen av PLIANT-studien

Stockholm, 2014-08-26 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Totalt har nu data från de första 11 patienter som behandlats i den öppna delen
av PLIANT-studien analyserats och rådata indikerar att PledOx® minskar de
allvarliga biverkningar som uppkommer vid cellgiftsbehandling. 

Nya data visar även att de tillkommande 5 patienter som behandlats med
antikroppen Avastin (bevacizumab) i kombination med cellgiftsblandningen FOLFOX
tolererat PledOx väl. 

I och med detta är den öppna delen av PLIANT-studien med totalt 11 patienter
redovisad. Syftet med denna var att fastställa tolererbarhet och rätt
doseringsnivå. 

Nio av de 11 patienterna genomgick minst 6 behandlingscykler med FOLFOX och
ingen av dessa patienter uppvisade grad 2 eller värre känselstörningar mot ett
förväntat utfall på minst två patienter. 

Dessa data indikerar också en minskning av allvarliga blodbildsrelaterade
biverkningar med dosen 5 μmol/kg PledOx. 

Kombinationen med antikroppen bevacizumab som tilläggsterapi till cellgifter är
vanlig framförallt i USA men förekommer i samtliga länder som deltar i studien. Om PledOx®
PledOx (calmangafodipir) är en substans som bland annat förebygger allvarliga
biverkningar av cellgifter vid cancerbehandling. PledOx har i studier visat sig
skydda mot "oxidativ stress” - ett tillstånd där cellens viktigaste skydd inte
räcker till mot de reaktiva syre/kväve föreningar som bildas som en följd av
t.ex. cellgiftsbehandling. Genom att härma enzymet mangan superoxid dismutas
(MnSOD), förstärker PledOx cellernas viktigaste skydd och förebygger därmed
biverkningarna som annars uppkommer som en följd av den ”oxidativa stressen”. 

Om Bevacizumab
Varumärkesnamn Avastin®, (Genentech / Roche) är en angiogeneshämmare, som
bromsar tillväxten av nya blodkärl. Bevacizumab blockerar specifikt en
tillväxtfaktor i blodkärl. Detta medför att tillväxten av blodkärlen i tumören
hämmas och därmed att läkemedlet stryper tillförseln av blod och tumören får
svårt att växa. Bevacizumab används vid behandling av spridd cancer av typen
tjock- och ändtarm, bröst, njure och lunga. 

Om tjocktarmscancer
Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i
västvärlden. Standardbehandling vid spridd tjocktarmscancer är cellgiftet
FOLFOX men allvarliga och i vissa fall livshotande biverkningar såsom sjukliga
förändringar i antalet vita blodkroppar och smärtsamma känselnervsstörningar i
framförallt händer och fötter, leder till att färre än hälften av patienterna
fullföljer behandlingen med den ursprungliga dosen cellgift. Beroende på
biverkan är ett första steg innan man reducerar dosen att skjuta på nästa dos
cellgift en eller flera gånger. Biverkningarna påverkar patienternas
livskvalitet negativt med risk för långvariga besvär även efter avslutad
behandling. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins möjlighet att begränsa de
skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut
hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår teknologiplattform,
utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med stora medicinska behov.
Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för
allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare
registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Det
innebär också att vi har potential att erbjuda våra aktieägare god avkastning
på sin investering. Den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor.
PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan april 2011.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com