Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Resultat från det i förtid avslutade POLAR programmet med PledOx

15 december, 2020

Stockholm, Tokyo, Japan, 15 december 2020. PledPharma AB (“PledPharma”) (STO: PLED) och Solasia Pharma K.K. (“Solasia”) (TSE: 4597) meddelar idag gemensamt att PledOx® inte nådde effektmålet i det i förtid avslutade fas 3-programmet POLAR. Beslut om fortsatt utvecking av PledOx kommer fattas tillsammans med Solasia baserat på ytterligare utvärdering av resultaten från POLAR studierna.

I effektanalysen, baserad på patientrapporterade symtom på måttlig eller svår cellgiftsinducerad perifer neuropati (Chemotherapy-induced peripheral neuropathy, CIPN) med det validerade FACT/GOG-NTx-instrumentet, kombinerades data från både POLAR A studien och POLAR M studien. PledOx 5 μmol/kg i kombination med cellgiftsbehandling minskade inte risken för måttlig till svår CIPN 9 månader efter den första cykeln av cellgiftsbehandling jämfört med enbart cellgiftsbehandling.

Förekomsten och typen av biverkningar som observerades var generellt som förväntat givet cellgiftsbehandling och den studerade patientpopulationen. Ingen negativ effekt på cellgiftsbehandlingens anticancereffekt observerades med PledOx med avseende på progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS), total överlevnad (overall survival, OS) och sjukdomsfri överlevnad (disease-free survival, DFS), om än baserat på en begränsad mängd data. Som tidigare identifierats av den oberoende Drug Safety Monitoring Board (DSMB) vid tidpunkten då POLAR programmet stoppades i förtid observerades en ökad risk för allergiska överkänslighetsreaktioner, där ett fåtal patienter upplevde en allvarlig biverkan (serious adverse event, SAE) med PledOx i kombination med cellgiftsbehandling. De svåra allergiska överkänslighetsreaktionerna inträffade uteslutande efter upprepad dosering.

Studieresultaten kommer att presenteras vid en kommande vetenskaplig konferens.

“Det negativa resultatet i effektanalysen av POLAR programmet är mycket nedslående, eftersom nervskador förknippade med platinabaserad cellgiftsbehandling är ett viktigt medicinskt behov. Baserat på ytterligare utvärdering av resultaten kommer vi att besluta om fortsatt utveckling av PledOx är motiverad tillsammans med Solasia. Som tidigare kommunicerats är vårt fulla fokus på att bygga ett specialiserat läkemedelsföretag för utveckling av särläkemedel i sen fas med Emcitate® och Aladote® och deras respektive registreringsgrundande studier”, säger Nicklas Westerholm, VD och koncernchef, PledPharma.

“Vi är besvikna över att effektmålet för CIPN inte kunde uppnås i den kombinerade analysen av POLAR M- och POLAR A studierna. När det gäller framtida utvecklingsstrategier planerar vi att utvärdera och diskutera studieresultaten i detalj med vår partner PledPharma”, säger Yoshihiro Arai, VD och koncernchef, Solasia.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com