Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) den 11 december 2020

11 december, 2020

Extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) (“PledPharma” eller “Bolaget”) har avhållits idag den 11 december 2020, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Vid bolagsstämman fattades bland annat beslut om antagande av ny bolagsordning med innebörden att punkterna 1 (firma), 3 (verksamhet), 4 (aktiekapital), 5 (antal aktier) och 8 (anmälan om samt till rätt till deltagande i bolagsstämma) ändrades.
Efter att den nya bolagsordningen har registrerats hos Bolagsverket kommer Bolagets namn ändras till Egetis Therapeutics AB (publ).

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com