Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – Pledpharmas aktie har mer att ge

2 april, 2015

Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer att aktien pressas av vinsthemtagningar från aktörer som endast velat vara med för att syna korten i studien. Därtill pressas aktien av ett på pappret förväntat tunt nyhetsflöde de närmaste månaderna. Minskningen av nervskador med 43 procent, som visades i den högsta dosgruppen (5 µmol/kg), stärker vår syn på att PledOx når marknaden. Sannolikheten att PledOx blir ett godkänt läkemedel höjs till 50 (40) procent. Vi har dock justerat ned den förväntade försäljningspotentialen något, då läkemedlet inte visades någon minskning av neutropeni eller trombocytopeni. Uppdaterade modellantaganden ger ett ökat motiverat värde. Jämfört med aktuell aktiekurs finns en potential på omkring 57 %. Vi ser goda utsikter till en uppvärdering av aktien när den kortsiktighet som nu råder i marknaden lagt sig. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://korta.nu/av5

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs mer på www.redeye.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com