Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – Pledpharma: AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

9 juli, 2015

En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen i Köpenhamn. Utöver att bekräfta redan kända resultat innehöll presentationen viss ny data, som att tre olika mätmetoder av symtom av nervskador som använts vid utvärderingen samtliga visade en positiv trend för PledOx jämfört med placebo. Därtill visar data från studien att symtom av nervskador som uppstår trots förbehandling med PledOx (5 µmol/kg), inträffar senare under behandlingen och att dessa är snabbare övergående. PledOx uppvisade en bra säkerhetsprofil. Inga patienter framstår ha behövt avbryta PledOx-behandlingen beroende på ackumulation av mangan i hjärnan. Vi höjer våra förväntningar för att PledOx ska nå marknaden, vilket avspeglas i ett höjt motiverat värde. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/pJqOwa

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com