Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Positiva data från första delen av PledPharmas PLIANT-studie – EP Access

13 februari, 2014

Nyhetsbrev, 13 februari 2014

Positiva data från den första delen av PLIANT-studien

– Analys från EP Access

PLEDPHARMA | Resultaten från den första delen av PLIANT-studien (dosökningsdelen) indikerar att patienter som behandlats med doserna 2 och 10 µmol/kg av cellgiftskombinationen FOLFOX och PledOx tolererat behandlingen väl. Vilket var det primära syftet med dosökningsfasen.

Rådata indikerar färre smärtsamma känselstörningar

Smärtsamma känselstörningar (neuropatier) uppstår vanligen hos patienter som genomgår cellgiftbehandling. Rådata från dosökningsdelen visar att patienter som behandlades med åtta cykler av PledOx och FOLFOX inte uppvisade några neuropatier (grad 2 eller högre). Värt att poängtera är att den första delen av PLIANT studien utfördes på ett begränsat antal patienter (6st) vilket leder till att resultatet bör tas med en viss försiktighet. Dock tycker vi att det är positivt att en så markant skillnad mellan PledOx och placebo kan urskiljas redan på så få patienter.

Bäst effekt vid låga doser av PledOx

Vid låga doser ser PledOx dessutom ut att ha potential att minska allvarliga (grad 3) blodbildsrelaterade biverkningar så som minskning av neutrofiler. Neutrofiler är en livsviktig typ av vita blodkroppar som försvarar kroppen mot bakteriella infektioner. I och med detta har bolaget ansökt om att få minska den högre dosen från 10 µmol/kg till 5µmol/kg för den andra delen i PLIANT-studien. Även fast denna ändring kommer i ett tidigt skede av studien kommer detta att medföra en förskjutning i tid. Bolagets nuvarande bedömning är att alla patienter bör ha inkluderats i studien före slutet av 2014 och att övergripande data bör vara framme mot slutet av Q1 2015. Det motsvarar en tidsförskjutning på ca 3 månader i tid.

Vi räknar med ökad chans för PledOx att nå marknaden

Tidigare har vi räknat med en 15 – 20% chans att PledOx lyckas ta sig hela vägen till marknaden. I och med att PledOx uppvisar så pass god effekt redan vid låga koncentrationer samt att toleransnivån var god höjer vi vår chans att preparatet når marknaden till 20 – 25%. Detta leder till att vårt Sum of the Part (SOTP) värdering ökar med SEKm 116 eller 5 SEK per aktie.

Källa: Positiva data från den första delen av PLIANT-studien http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/positiva_data_fran_den_forsta_delen_av_pliant-studien-704.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag PledPharma
Lista First North
Bransch Sjukvård

[Bild]
PledPharma redovisar positiva data från pågående PLIANT-studie.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 19,40 kr
Utveckling 12 mån 56%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/positiva_data_fran_den_forsta_delen_av_pliant-studien-704.aspx

Positiva tongångar från projekt PP-99 http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/positiva_tongangar_fran_projekt_pp-99-644.aspx

PLIANT-studien fortskrider http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/pliant-studien_fortskrider-621.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com