Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma utser Nicklas Westerholm till ny vd

6 april, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma utser Nicklas Westerholm till ny vd

PledPharma meddelar idag att Nicklas Westerholm rekryterats som ny
verkställande direktör, med tillträde den 16 juni 2017. 

Stockholm, 2017-04-06 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Bakgrunden till rekryteringen är att styrelsen önskar tillföra
företagsledningen ytterligare resurser och kompetens inför den fortsatta
kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av läkemedelskandidaterna PledOx®
och Aladote®. 

Nicklas Westerholm, f. 1976, har arbetat inom AstraZeneca-koncernen sedan 1995
i ett flertal globala roller inom olika affärsområden, senast som Vice
President Project & Portfolio Management, Cardiovascular and Metabolic
Diseases, Global Medicines Development Unit. Dessförinnan har Nicklas bland
annat innehaft positioner såsom Executive Officer & Vice President Japan
Operations, Director Investor Relations, Head of Global API Supply och Head of
Development Manufacture. Han har studerat analytisk och organisk kemi vid
Stockholms universitet och kemiteknik vid KTH, samt bedrivit studier vid
University of Warwick, INSEAD och Harvard Business School. 

”Vi är glada över att kunna välkomna Nicklas Westerholm som ny verkställande
direktör. Hans gedigna erfarenhet och ledaregenskaper kommer vara
betydelsefulla för att stärka organisationen och driva den fortsatta kliniska
utvecklingen och kommersialiseringen av läkemedelskandidaterna PledOx® och
Aladote®”, säger Håkan Åström, styrelseordförande i PledPharma. 

”Jag är både ödmjuk och entusiastisk inför utnämningen till vd i PledPharma,
och ser fram emot att leda och utveckla bolaget för att göra PledOx® och
Aladote® tillgängligt för de patienter som riskerar att drabbas av svåra
följdverkningar av cellgiftsbehandling respektive överdosering av paracetamol.
Cellgiftsorsakande nervskador är liksom paracetamol-orsakad leversvikt
allvarliga tillstånd där effektiv behandling saknas. Marknadspotentialen för
PledPharmas läkemedelskandidater är betydande, och därmed även möjligheterna
att skapa värden för bolagets aktieägare”, säger Nicklas Westerholm,
tillträdande verkställande direktör. 

Bolagets nuvarande vd, Jacques Näsström, kvarstår i sin roll till dess att
Nicklas Westerholm tillträder, varefter han fortsätter i en ledande position
inom bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet. Denna nya roll kommer
definieras närmare tillsammans med tillträdande vd. 

För ytterligare information kontakta:

Håkan Åström, Styrelseordförande

Tel. 070-374 72 13

Jacques Näsström, Verkställande direktör

Tel. 073-713 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Nicklas Westerholm, Tillträdande verkställande direktör

Tel. 073 -354 20 62PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer
information, se www.pledpharma.se Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och
lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades enligt ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017, kl 08:00

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com