Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma kommer att på ASCO 2016 presentera resultaten från PLIANT-studien

19 maj, 2016

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma kommer att på ASCO 2016 presentera resultaten från PLIANT-studien

Stockholm, 2016-05-19 08:18 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

PledPharma kommer att på ASCO 2016 presentera resultaten från fas IIb-studien
PLIANT som bekräftar PledOx® förmåga att minska nervskador vid
cellgiftsbehandling 


PledPharma meddelar idag att man kommer att presentera resultaten från fas
IIb-studien PLIANT vid den kommande onkologikongressen ASCO i Chicago, USA. I
studien utvärderas PledOx® – ett potentiellt nytt läkemedel för att reducera
nervskador i samband med cellgiftsbehandling 

Resultaten kommer att presenteras vid en Poster Discussion Session rubricerad
”Patient and Survivor Care”, vilken äger rum den 6:e juni 2016, av studiens
huvudprövare, professor Bengt Glimelius. 

”Att resultaten från PLIANT-studien valts ut för presentation vid denna
prestigefyllda cancerkongress understryker det intresse som ledande onkologer
visar för PledOx® – en läkemedelskandidat med potential att minska det
betydande problemet med cellgiftsorsakade nervskador”, säger Jacques Näsström,
VD, PledPharma AB. 

”Cellgiftsorsakade nervskador kan vara mycket besvärliga och bestående och jag
ser fram emot möjligheten att presentera och diskutera de positiva kliniska
resultaten för PledOx® med ledande internationella onkologer vid den kommande
kongressen i Chicago”, säger Bengt Glimelius, professor emeritus i onkologi vid
Uppsala Universitet och huvudprövare i PLIANT-studien. 

I fas IIb-prövningen PLIANT behandlades patienter med PledOx® i syfte att
minska risken för nervskador i samband med cellgiftsbehandling av avancerad
tjock- och ändtarmscancer med oxaliplatin. Studieresultaten visar en
statistiskt signifikant och kliniskt relevant minskning vad gäller förekomsten
och intensiteten av skador på känselnerverna jämfört med placebo. Ingen negativ
påverkan på cancereffekten av cellgiftsterapin observerades. Symtom på
nervskador leder ofta till att cellgiftsdosen måste sänkas eller att
behandlingen måste avbrytas i förtid. 

PledPharmas presentation vid Poster Discussion Session baseras på abstractet
”Persistent Prevention of CIPN Using Calmangafodipir (PledOx): Results from a
Placebo-Controlled Randomized Phase II Study (PLIANT) in Patients with
Metastatic Colorectal Cancer (mCRC)”, vilket finns tillgängligt på ASCO:s
hemsida www.abstracts.asco.org samt på www.pledpharma.se. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx® minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedels-kandidaten Aladote® utvecklas för
att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.
Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som uppstår på
hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. 

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se 

Fakta om ASCO

American Association for Clinical Oncology (ASCO) är världens ledande
organisation för cancerspecialister, med medlemmar i fler än 120 länder.
Omkring 30 000 personer beräknas delta i den kommande onkologikongressen den 3
- 7 juni i Chicago, som är en av världens största cancerkongresser med cirka 5
800 inskickade abstracts. Endast en tiondel av de abstracts som accepterats
till kongressens programavsnitt ”Patient and Survivor Care” har valts ut att
även diskuteras muntligt vid en så kallad Poster Discussion Session.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com