Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Nya data stärker att PledOx® inte påverkar effekten av cancerbehandlingen negativt

16 maj, 2016

PledPharma AB
Pressmeddelande

Nya data stärker att PledOx® inte påverkar effekten av cancerbehandlingen
negativt

Stockholm, 2016-05-16 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma presenterar idag uppföljningsdata från fas IIb-studien PLIANT med
PledOx® – en läkemedelskandidat som reducerar förekomsten av cellgiftsorsakade
nervskador. Den progressionsfria överlevnaden (PFS) 48 veckor efter avslutad
behandling skiljer sig inte mellan de patienter som erhöll PledOx® och
placebogruppen. Dessa resultat bekräftar tidigare rapporterade tumörmätningar
under cellgiftsbehandlingen, att PledOx® inte uppvisar någon negativ inverkan
på cellgiftsbehandlingens anticancereffekt. 

De uppföljningsdata som presenteras idag baseras på en utvärdering av hur lång
tid det tar innan tumören börjar växa igen efter avslutad cellgiftsbehandling.
Resultaten visar att den progressionsfria överlevnaden (PFS) efter avslutad
behandling uppgår till cirka sju månader, vilket är i linje med vad som kan
förväntas i den aktuella patientgruppen. Inga skillnader i PFS noterades mellan
de patienter som erhöll PledOx® och de som erhöll placebo. Det kan därmed
konstateras att behandling med PledOx® inte påverkar effekten av
cancerbehandlingen negativt. 

När det gäller den förebyggande effekten på cellgiftsorsakade nervskador vid 12
och 24 veckor efter avslutad behandling ligger resultaten helt i linje med
tidigare presenterade preliminära resultat. 

Som förväntat för denna svårt sjuka patientgrupp har man ett stort bortfall av
patienter 36 och 48 veckor efter avslutat behandling vilket medför att det är
svårt eller näst intill omöjligt att utvärdera effekten på cellgiftsorsakade
nervskador vid dessa sena tidpunkter. Dock kan det konstateras att
cellgiftsorsakade nervskador i PledOx-gruppen som fått 5 µmol/kg ligger kvar på
samma låga nivå. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx® minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.
Projektet PP-099 syftar till att begränsa de skador som uppstår på
hjärtmuskulaturen vid hjärtinfarkt. 

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com