Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma inrättar vetenskapligt råd inför den fortsatta kliniska utvecklingen av PledOx®

24 augusti, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma inrättar vetenskapligt råd inför den fortsatta kliniska utvecklingen
av PledOx®

Stockholm, 2017-08-24 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma meddelar idag att en rad internationellt ledande experter tar plats
i ett nyinrättat vetenskapligt råd, med uppdrag att stödja bolaget under den
fortsatta kliniska utvecklingen av PledOx®. 

Den främsta uppgiften för det vetenskapliga rådet är att ge PledPharma
värdefulla synpunkter på utformningen av det återstående kliniska
prövningsprogrammet och den regulatoriska strategin för PledOx®, med målet att
maximera möjligheterna till ett marknadsgodkännande och optimera
läkmedelskandidatens kommersiella potential. PledOx® har i en fas IIb-studie
visat sig kunna förebygga allvarliga nervskador hos patienter som genomgår
cellgiftsterapi. 

Det vetenskapliga rådet kommer bestå av nedanstående internationellt ledande
experter inom onkologi, neurologi, kroniska smärttillstånd och metoder för att
mäta patienters livskvalitet. 

Professor Guido Cavaletti, läkare och neurolog, är chef för the Neuroimmunology
Center vid S. Gerardo Hospital och the Experimental Neurology Unit vid School
of Medicine, University of Milano-Biocca i Monza, Italien och internationell
expert inom cellgiftsinducerad perifer neuropati. 

Professor David Cella, chef för Department of Medical Social Sciences vid
Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago, USA. Specialist
inom patientrapporterad utvärdering i kliniska prövningar. 

Professor emeritus Bengt Glimelius, läkare och disputerad patolog. Sedan 1998
professor i onkologi vid Uppsala universitet. Koordinerande huvudprövare i
PLIANT – den av PledPharma genomförda fas IIb-studien av PledOx®. 

Docent Rolf Karlsten, läkare specialiserad inom anestesiologi, intensivvård och
smärtbehandling. Disputerad inom smärtforskning, med särskild inriktning mot
neuropatisk smärta. Chef för Rehabiliteringsmedicin och Smärtcentrum vid
Uppsala Akademiska Sjukhus. 

I det vetenskapliga rådet ingår även en icke namngiven amerikan som är en
ledande internationell expert inom området cellgiftsinducerad perifer
neuropati. 

”Det betydande behovet av ett läkemedel som kan förhindra cellgiftsorsakade
nervskador och de unika kliniska resultat som PledOx® uppvisat i den genomförda
fas IIb-studien har gjort det möjligt att attrahera dessa välrenommerade
internationella experter inom områdena onkologi, neurologi och
patientrapporterad utvärdering till PledPharmas vetenskapliga råd. Jag ser fram
emot deras stöd i vårt fortsatta arbete med att ta PledOx® vidare mot en
marknadsregistrering”, säger PledPharmas vd Nicklas Westerholm. Utförligare beskrivningar av medlemmarna i det vetenskapliga rådet finns
tillgänglig på bolagets hemsida, www.pledpharma.se För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör

Tel. 073 354 20 62

nicklas.westerholm@pledpharma.se


Michaela Gertz, Finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

Michaela.gertz@pledpharma.sePledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com