Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma har slutfört rekryteringen i Aladote®-studien

14 maj, 2018

Stockholm, 14 maj 2018. PledPharma AB (publ) meddelar idag att patientrekryteringen har slutförts i den kliniska proof-of-principle-studien av läkemedelskandidaten Aladote® (PP100-01 for Overdose of Paracetamol Trial, ”POP”). Aladote® utvecklas för att förhindra leverskador i samband med paracetamolförgiftning. De första resultaten från studien kommer att presenteras under det andra kvartalet 2018.

Aladote® utvecklas för att minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Paracetamol är det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av paracetamol är en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök. Idag saknas effektiv behandling av den betydande andel patienter som uppsöker sjukvården först i senare skeden av förgiftningsprocessen.

Proof-of-principle-studien genomförs i samarbete med Queen's Medical Research Institute, University of Edinburgh under ledning av dr James Dear med det primära målet att utvärdera Aladotes säkerhet och tolerabilitetsprofil i kombination med N-acetylcystein (NAC), som utgör dagens standardbehandling vid paracetamolförgiftning. Dessutom mäts ett antal utvalda biomarkörer för behandlingseffekt mot leverskador.

De totalt 24 patienterna i studien har delats in i tre dosgrupper om vardera åtta patienter, varav sex behandlats med en kombination av Aladote® och N-acetylcystein och två med enbart N-acetylcystein.

”Att rekryteringen till proof of principle-studien av Aladote® nu framgångsrikt slutförts är ett viktigt steg framåt i detta projekt, och vi ser nu fram emot att ta del av resultaten. Det finns idag ingen effektiv behandling för de paracetamolförgiftade patienter som inkommer till sjukhus i de senare skedena av förgiftningsprocessen, och det medicinska behovet av nya läkemedel som kan skydda levern är stort”, säger Nicklas Westerholm, vd på PledPharma.

För ytterligare information, kontakta:
Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.se

PledPharma i korthet

PledPharma  utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör grunden för det initierade fas III-programmet. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. En proof-of-principle studie i patienter med paracetamolförgiftning för att förebygga akut leversvikt pågår. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Bilaga

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com