Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma: EP Access – Substanspatent säkrat i USA

23 oktober, 2015

Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 11,5 (11,7) under det tredje kvartalet, vilket var i nivå med fjolåret. Det innebar även att kostnaderna var ca 10 % lägre än vad vi väntade oss. Projektkostnaden bestod primärt av den planenliga kliniska studien för PP095. Under kvartalet har bolaget beviljat substanspatentet för den aktiva substansen calmangafodipir (ingår i både PledOx samt Aladote) från det amerikanska patentverket, USPTO.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/bolag/pledpharma/analys/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com