Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Överlevnadsdata indikerar att PledOx® inte påverkar effekten av cancerbehandlingen negativt

20 december, 2016

PledPharma AB
Pressmeddelande

Överlevnadsdata indikerar att PledOx® inte påverkar effekten av
cancerbehandlingen negativt

Stockholm, 2016-12-20 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma presenterar idag överlevnadsdata från fas IIb-studien PLIANT med
PledOx® – en läkemedelskandidat som reducerar förekomsten av cellgiftsorsakade
nervskador. Resultaten från en uppföljning av patienterna i upp till 20 månader
indikerar att PledOx® inte till synes påverkar anticancereffekten av cellgifter
och därmed överlevnaden negativt. 

De uppföljningsdata som presenteras idag baseras på en jämförelse av andelen
överlevande patienter i de olika behandlingsarmarna 20 månader efter inklusion
i studien. Inga skillnader i överlevnad noterades mellan de patienter som
erhöll PledOx® och de som erhöll placebo. Det förelåg heller inga skillnader i
överlevnad mellan de olika doser av PledOx® som ingick i studien. 

Det kan därmed konstateras att behandling med PledOx®  inte till synes påverkar
effekten av cancerterapin negativt. Denna slutsats stöds även av tumörmätningar
som utfördes under cellgiftsbehandlingen, samt tidigare rapporterade data
avseende progressionsfri överlevnad 12 månader efter avslutad behandling. 

”Det finns ett stort behov att minska förekomsten av de nervskador som alltför
ofta drabbar cellgiftsbehandlade patienter. De resultat som presenteras idag
styrker oss ytterligare i övertygelsen att PledOx® har potential att påtagligt
förbättra behandlingen av tumörsjukdomar”, säger Sten Nilsson, Professor i
onkologi och styrelseledamot i PledPharma. 

”PledOx® är den första läkemedelskandidat som visat sig kunna förebygga
cellgiftsorsakade nervskador på ett kliniskt meningsfullt sätt utan negativa
effekter på cancerbehandlingen. Med dessa slutliga positiva resultat från
PLIANT-studien ser vi nu fram emot att ta projektet vidare genom de avslutande
fas III-studierna”, säger Jacques Näsström, VD, PledPharma. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD

Tel. 073-713 09 79
jacques.nasstrom@pledpharma.se


Michaela Gertz, finansdirektör

Tel. 070-926 17 75
michaela.gertz@pledpharma.sePledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx®minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.
PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
20 december 2016, kl 08:30

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com