Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB

10 februari, 2017

PledPharma AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma i PledPharma AB

Stockholm, 2017-02-10 15:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 10 februari 2017
varvid stämman beslutade i enlighet med valberedningens framlagda förslag till
förändring av styrelsen. 

Stämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, till
styrelseledamöter utse Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg.
Styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande) och Sten Nilsson kvarstår i
styrelsen. 

Gunilla Osswald (född 1961), apotekare och doktor i biofarmaci och
farmakokinetik, är VD på BioArctic AB. Hon har lång erfarenhet av preklinisk
och klinisk läkemedelsutveckling, registringsförfaranden och marknadsföring
från såväl globala läkemedelsbolag som mindre biotechföretag. Hon har bland
annat ansvarat för AstraZenecas uppbyggnad av en innovativ projektportfölj mot
neurogenerativa sjukdomar, innefattande in- och utlicensiering av en rad
projekt. På BioArctic har hon initierat viktiga samarbetsavtal med Abbvie och
Eisai, samt säkrat flera forskningsanslag från EU Horizon 2020 och Vinnova. 

Elisabeth Svanberg (född 1961), läkare och docent i kirurgi, är Chief
Development Officer på Ixaltis SA, ett företag som utvecklar läkemedel mot
urogenitala sjukdomstillstånd. Hennes karriär inom läkemedelsindustrin inleddes
år 2000 på Serono International, där hon inledningsvis arbetade inom det
metabola området och därefter i positioner med ökande ansvar innan hon värvades
till Bristol Myers Squibb (BMS) i USA som utvecklingsledare för en ny typ av
diabetesläkemedel. Hon var sedermera medicinskt ansvarig för BMS
interkontinentalregion. Mellan 2014 och 2016 innehade hon en position på
Janssen Pharmaceuticals som ansvarig för ”Etablerade produkter”, en
produktportfölj bestående av 90 läkemedel som används av cirka 150 miljoner
patienter runt om i världen. 

Inga övriga frågor behandlades på den extra bolagsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seMichaela Gertz, CFO

+46 709 26 17 75

michaela.gertz@pledpharma.seOM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx® minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. 

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se 

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 februari 2017

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com