Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Aladote®-studiens huvudprövare presenterar calmangafodipir som en potentiellt ny behandling av akut leversvikt vid konferens om leversjukdomar

4 oktober, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

Aladote®-studiens huvudprövare presenterar calmangafodipir som en potentiellt
ny behandling av akut leversvikt vid konferens om leversjukdomar

Stockholm, 2017-10-04 09:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma meddelar idag att ett abstrakt med prekliniska data för
calmagafodipir har accepterats för presentation vid American Association for
the Study of Liver Diseases (AASLD) internationella konferens i Washington DC
den 20-24 oktober 2017. 

Abstraktet “Calmangafodipir is a new treatment for late stage liver toxicity
after acetaminophen overdose” är ett samarbete mellan dr James Dear och hans
forskningsgrupp vid Edinburghs Universitet och PledPharma. 

Presentationen kommer att omfatta prekliniska data som indikerar att
calmangafodipir kan användas som en effektiv behandling av patienter som
överdoserat paracetamol och sökt vård i ett så sent skede av
förgiftningsförloppet att standardbehandlingen N-acetylcystein (NAC) inte
längre fungerar tillfredsställande. 

Baserat på dessa prekliniska data har en proof of principle-studie, med fokus
på säkerhet och tolerabilitet hos patienter med paracetamolförgiftning, startat
vid Edinburgh Royal Infirmary och den första patienten inkluderades i juni.
Under presentationen beskrivs även utformningen av denna pågående kliniska
studie. 

"Det faktum att abstraktet har valts ut för presentation vid AASLD understryker
vikten av de prekliniska resultaten för calmangafodipir, liksom det växande
behovet av ett bättre medicinskt omhändertagande av patienter som överdoserat
paracetamol ", säger Nicklas Westerholm, vd, PledPharma. 

AASLD - information:

Session ID: Parallel Session 1
Session Title: Drug and Herbal Induced Liver Injury
Sessionsdatum och tid: 22 okt 2017 8:00 - 9:30

Abstraktnummer: 14För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör

Tel. 073 354 20 62

nicklas.westerholm@pledpharma.se


Michaela Gertz, Finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

Michaela.gertz@pledpharma.sePledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com