Investerare

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Optionsprogram

Personaloptionsprogram 2022/2026

Årsstämman 2022 beslutade om ett personaloptionsprogram, 2022/2026, till anställda i Egetis Therapeutics AB om 7 300 000 personaloptioner.

För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har Egetis Therapeutics dotterbolag Egetis Therapeutics Incentive AB tecknat 9 592 200 teckningsoptioner.

Personaloptionsprogram 2021/2025

Årsstämman 2021 beslutade om ett personaloptionsprogram, 2021/2025, till anställda i Egetis Therapeutics AB om 5 000 000 personaloptioner. Varav 5 000 000 av personaloptionerna var tilldelade till anställda den 31 december 2022.

För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har Egetis Therapeutics dotterbolag Egetis Therapeutics Incentive AB tecknat 6 571 000 teckningsoptioner.

Personaloptionsprogram 2020/2024

Vid årsstämman 2020 beslutades det att inrätta ett personaloptionsprogram för bolagets anställda. Programmet omfattar maximalt 3 000 000 personaloptioner där varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie till ett lösenpris uppgående till 12,30 kronor. Personaloptioner som tilldelats intjänas under en period från tilldelningsdagen till och med den 7 maj 2023. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner från den 7 maj 2023 till den 7 maj 2024. Utnyttjande av personaloptioner förutsätter att deltagaren är anställd i bolaget under hela intjänandeperioden. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 3 942 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com