Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i PledPharma

26 oktober, 2018

Stockholm, 26 oktober 2018. Styrelsens ordförande i PledPharma AB har etablerat en valberedning inför årsstämman, som avses hållas den 7 maj 2019. Ledamöterna har utsetts av PledPharmas fyra största ägare/ägargrupper, som önskar ingå i valberedningen.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

Nortal Investments AB och Zimbrine Holding BV: Staffan Persson
Berinor BV: Peter Lindell
Flerie Participation AB: Carl-Johan Spak
Handelsbanken Fonder: Astrid Samuelsson

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 38 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Lindell, Carl-Johan Spak samt Astrid Samuelsson är även oberoende i förhållande till Nortal Investments AB och Zimbrine Holding BV, som är den i bolaget röstmässigt största gruppen av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Valberedningen har utsett Staffan Persson till ordförande. Styrelsens ordförande, Håkan Åström, har adjungerats till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: hakanastrom@aol.com.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Åström, Styrelseordförande, Tel. 070 374 72 13
hakanastrom@aol.com

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör, Tel. 072 231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.se

PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II-studie har genomförts och utgör grunden för det initierade globala fas III-programmet. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. En proof-of-principle studie i patienter med paracetamolförgiftning har avslutats och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Bilaga

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com