Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning inför PledPharmas årsstämma 2017

31 oktober, 2016

PledPharma AB
Pressmeddelande

Valberedning inför PledPharmas årsstämma 2017

Stockholm, 2016-10-31 10:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Styrelsens ordförande i PledPharma AB har etablerat en valberedning inför
årsstämman, som avses hållas den 25 april 2017. Valberedningen utgörs av
Staffan Persson, Peter Lindell och Astrid Samuelsson. Ledamöterna har utsetts
av PledPharmas tre största ägare. Valberedningen har utsett Staffan Persson
till ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande, Håkan Åström, har
adjungerats till valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och
en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och
arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process
för att utse valberedning inför årsstämman 2018. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post: hakanastrom@aol.com. 

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Åström, styrelseordförande Telefon: +46 703 747 213

Jacques Näsström, VD Telefon: +46 737 130 979OM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress –
ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas
av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst
framskridna projekt PledOx®minskar nervskador i samband med
cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT
presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att
minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. 

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 31 oktober 2016

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com