Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning inför PledPharma ABs årsstämma 2015

8 december, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Valberedning inför PledPharma ABs årsstämma 2015

Stockholm, 2014-12-08 13:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i PledPharma AB
etablerat en valberedning inför årsstämman 2015 som avses hållas den 14 april.
Valberedningen utgörs av Staffan Persson, Peter Lindell, Jesper Bonnevier samt
Håkan Åström (styrelseordförande i PledPharma). Staffan Persson fungerar som
sammankallande till valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och
en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och
arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process
för att utse valberedning inför årsstämman 2016. Aktieägare som vill lägga fram
förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: hakanastrom@aol.com 

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Åström, styrelseordförande
, telefon: +46 703 747 213

Jacques Näsström, VD
, telefon: +46 737 130 979

jacques.nasstrom@pledpharma.seOm PledPharma
PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Bolagets initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I det senast tillkomna projektet PP-100 utvärderas Aladote™ och dess förmåga
att minska eller motverka uppkomsten av akut leversvikt som en följd av
paracetamolförgiftning. Projekt PP-099 bygger på att begränsa de skador som
uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut hjärtinfarkt.
Bolaget har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar
för allvarliga, livshotande sjukdomar där det även kan finnas en möjlighet till
snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough
therapy”. Värdet på den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling uppgår enligt Datamonitor till cirka 70
miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik
Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com