Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – Pledpharma: Partnerprocess i fokus

16 mars, 2016

Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierats. Insynen i processen är dock låg och förväntas förbli det. Vi räknar med att det tar 6-12 månader tills tidigast ett avtal kan bli aktuellt. I väntan på besked kring avtal vilar nyhetsagendan främst på ytterligare uppdateringar från genomförda PLIANT-studien och under innevarande kvartal väntas PFS-data. Baserat på tidigare rapporterad tumörrespons förväntar vi oss inte att PFS visar någon skillnad mellan de aktiva behandlingsarmarna och placebo.

Vi gör i nuläget inga större ändringar i våra estimat och håller vårt motiverade värde i basscenariot (Base Case) oförändrat. I vårt positiva scenario (Bull case) räknar vi med att ett avtal är på plats, vilket ger ett motiverat värde på 82 kronor. I vårt negativa scenario (Bear case) räknar vi med att ett avtal fördröjs med omkring 2 år och här hamnar motiverat värde på 33 kronor. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/wEnhkb

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com