Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – Det går i rätt riktning för Pledpharma

12 mars, 2013

Rapporten för fjärde kvartalet var odramatisk, något lägre kostnader än väntat. Kassan uppgick vid årsskiftet till knappt 60 miljoner kronor, tillräcklig för att finansiera verksamheten ett drygt år framåt. Den viktigaste nyheten sedan bolaget noterades 2011 var att PLIANT-studien nu är igång, med viss tveksamhet. Första studiedata räknar vi med presenteras under första halvåret 2014. Vi gör inga större prognosjusteringar, höjer kostnader för 2014 något. Vi gör dock en del ändringar i vår värderingsmodell av bolaget men motiverat värde förblir oförändrat på 28 kronor per aktie. I år kretsar vår uppmärksamhet på att PLIANT-studien kan ånga på i avsedd takt, vilket vi i så fall kommer ge bränsle till högre kurser.

Pledpharma utvecklar nya läkemedel och saknar ännu produkter i marknaden. Den siffermässiga genomgången av rapporten blir därmed koncentrerade kring kostnaderna som i fjärde kvartalet uppgick till 8,7 miljoner kronor. Det var något bättre än vi räknat med och vår prognos var att rörelsekostnaderna skulle hamna på 9,8 miljoner kronor. Det är framför allt en senare inklusion av första patient i PLIANT-studien som ligger bakom skillnaden. Verksamhetens kassaflöde uppgick under fjärde kvartalet till 6,7 miljoner kronor och har påverkats positivt med 1,7 miljoner kronor i rörelsekapitalförändringar. För helåret blev rörelseresultat 35,3 miljoner kronor, där den stora utgiftsposten är projektkostnader på 18,6 miljoner kronor, vilka kommer stiga i år. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 31,7 miljoner kronor. Vid utgången av 2012 uppgick likvida medel till 58,8 miljoner kronor. Trots att vi räknar med att PLIANT-studien behöver mer tid än ursprungsplanen bedömer vi att nuvarande finansiering är tillräcklig. Inget större drama i rapporten innebär även att behovet av större prognosrevideringar inte är så stort. Årets prognos låter vi ligga kvar utan ändringar. Trots att PLIANT-studien är igång är det framför allt under årets andra halvår vi förväntar oss att kostnaderna blir betydligt högre. Det är värt att poängtera är att kontraktsorganisationen Pledpharma arbetar med för PLIANT-studien är berättigad till vissa milstolpsbetalningar, som exempelvis när första patient nu gått in i studien.

Läs hela anlysen på: http://www.redeye.se/analys/update/pledpharma-det-gar-i-ratt-riktning

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com