Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – Bra patientrekrytering till Pledpharmas PledOx-studie

11 september, 2014

Den nuvarande takten när det gäller rekrytering av patienter till fas IIb-studien av PledOx indikerar att full nivå skall kunna uppnås mot slutet av året, varför vi förväntar oss de första resultaten i studien under det första kvartalet 2015. Vårt motiverade värde är attraktivt i sektorn och vi förväntar oss att aktien spekuleras upp desto närmare vi kommer resultat i PLIANT-studien.

Patientrekryteringstempot till PLIANT-studien har under sommaren tydligt förbättrats och i augusti hade över hälften av de totalt 126 patienter som ska behandlas i studien inkluderats. De kliniska resultaten som presenterats under sommaren och klartecken från en andra DSMB-analys kompletterar tidigare lovande resultat från mindre studier, vilket bådar gott inför kommande resultat.

Vi gör i nuläget inga ändringar i våra prognoser. Vårt motiverade värde uppgår till 34 (34) kronor per aktie. Detta ger en potentiell uppsida på omkring 54 %. Aktien är även attraktivt värderad jämfört med sektorkollegor.

Riskerna med den nuvarande begränsade finansiering, som vi upplever är helt kopplad till PLIANT-studien, är att bolagets överlevnad mer eller mindre står och faller med resultaten från PLIANT-studien. Detta kommer dock inte vara något problem vid ett positivt utfall i studien, då vi räknar med att det blir enkelt att kapitalisera bolaget inför i partnerförhandlingar och för potentiellt nya satsningar. Läs mer på www.redeye.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com