Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Positiva prekliniska resultat med PledOx publicerade i Antioxidants

9 juli, 2020

PledPharma AB (STO: PLED) meddelade idag att positiva prekliniska resultat med PledOx® har publicerats i den kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskriften Antioxidants. Resultaten bekräftar den skyddande effekten av PledOx® mot oxaliplatin-inducerad perifer neuropati.

Artikeln, med titeln Calmangafodipir Reduces Sensory Alterations and Prevents Intraepidermal Nerve Fibers Loss in a Mouse Model of Oxaliplatin Induced Peripheral Neurotoxicity, har publicerats i den kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskriften Antioxidants. Förste författare Dr. Annalisa Canta, University of Milano-Bicocca, Monza, Italien, ingår i forskarteamet som leds av professor Guido Cavaletti vid Experimental Neurology Unit and Milan Center for Neuroscience. Professor Cavaletti är en av PledPharmas vetenskapliga rådgivare och samarbetspartners.

Den prekliniska oxaliplatin-studien bekräftar en skyddande effekt av PledOx (calmangafodipir) mot oxaliplatin-inducerad neuropati i tunna nervfibrer. Administrering av PledOx i en dos av 5 mg/kg förhindrar oxaliplatin-inducerad mekanisk allodyni, köldhyperalgesi och minskningen av intraepidermala nervfiberdensiteten.

“Vi är mycket glada för publiceringen av dessa resultat. De indikerar en skyddande effekt mot oxaliplatin-inducerad småfibrig neuropati på patologisk nivå, och detta är i överensstämmelse med de beteendemässiga resultaten”, säger Nicklas Westerholm, VD, PledPharma.

PledOx studeras för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling i fas III-programmet POLAR. Företaget tillkännagav den 6 april att det har beslutat att stänga POLAR-programmet i förtid, med målsättning att avsluta datainsamling under tredje kvartalet. POLAR-programmets nuvarande status är som följer: Totalt 590 patienter av de planerade 700 patienterna har randomiserats, patienter som för närvarande är inskrivna i POLAR-programmet kommer att fortsätta med sina schemalagda studieprocedurer, medan de inte får studieläkemedlet, förrän datainsamling avslutas. Helheten av data som genereras möjliggör en grundlig utvärdering av effektivitet och säkerhet samt en bedömning av nyttan/risken med PledOx.

Artikeln är tillgänglig via tidskriftens hemsida. Länk

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com