Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma utser ett vetenskapligt råd inför den fortsatta utvecklingen av Aladote®

25 juni, 2018

PledPharma AB (publ) meddelar idag att internationellt ledande experter kommer att ingå i ett vetenskapligt råd för att ge stöd under den fortsatta globala utvecklingen av Aladote® – en läkemedelskandidat under utveckling för att minska leverskador i samband med paracetamolförgiftning.

Syftet med det vetenskapliga rådet är att ge PledPharma vägledning i strategi och utformningen av de återstående kliniska studierna för Aladote®. Målet för rådet är att bidra till att optimera läkemedelskandidatens potential samt maximera sannolikheten för ett marknadsgodkännande för att möjliggöra ett behandlingsalternativ för patienter med paracetamol överdos och som är i riskzonen för akut leversvikt.

Det vetenskapliga rådet kommer att bestå av följande internationella ledande experter:

Doktor Richard C. Dart, MD, med inriktning på akutmedicin och toxikologi. Sedan 1992 har dr Dart innehaft en position som chef vid Rocky Mountain Poison and Drug Center (”Giftinformationscentralen”) på University of Colorado hospital i Denver, CO, USA. Han har erhållit flera utmärkelser och även uppmärksammats av chefen för FDA. Dr. Dart har bidragit till mer än 250 publicerade forskningsrapporter och varit redaktör för flera böcker. Han är också ställföreträdande redaktör för den medicinska tidskriften ”Annals of Emergency Medicine” och har tidigare varit chef för American Association of Poison Control Centers.

Professor Laura James, MD, Associate Vice Chancellor for Clinical and Translational Research och professor inom pediatrik vid University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) och Arkansas Children’s Hospital System. Professor James har 24 års erfarenhet av klinisk farmakologi och toxikologi med ett speciellt intresse för paracetamol/acetaminophen överdosering och har publicerat över 170 vetenskapliga artiklar. Dessutom har Professor James grundat bolaget Acetaminophen Toxicity Diagnostics LLC tillsammans med kollegor. Bolaget har utvecklat ett diagnosverktyg för att snabbt kunna detektera överdosering av paracetamol.

Professor Peter De Paepe, MD, samt professor i klinisk farmakologi vid Heymans Institute of Pharmacology vid Gents universitet samt chef för akutmedicin vid Gents universitetssjukhus i Gent, Belgien. Professor De Paepe är en ledande expert inom behandling av svårt sjuka intensivvårdspatienter, toxikologi och är lärare och programansvarig för utbildningen i akutmedicin vid Gents universitet. Professor De Paepe har publicerat över 60 vetenskapliga artiklar.

”Jag är väldigt nöjd och stolt över att vi lyckats attrahera dessa välrenommerade internationella experter inom områdena paracetamolförgiftning, toxikologi och akutmedicin till PledPharmas vetenskapliga råd, vilket också bekräftar det betydande behovet av ett läkemedel som kan förhindra leverskador i det tidsfönster där NAC inte längre är effektivt. Jag ser fram emot deras och dr James Dears (University of Edinburgh, koordinerande studieledare i POP-studien) råd och insikter i vårt fortsatta arbete med att ta Aladote® vidare mot en marknadsregistrering”, säger PledPharmas vd Nicklas Westerholm.

För ytterligare information, kontakta:
Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.se

Om Aladote®
Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Aladote® har i relevanta prekliniska studier visat god effekt även i det tidsfönster där behandling med N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar tillfredsställande (>8 timmar). En proof of principle studie i patienter med paracetamolförgiftning för att förebygga akut leversvikt pågår på Royal Infirmary of Edinburgh.
Paracetamol är ett av det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av paracetamol är en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök. När alltför stora mängder paracetamol bryts ner i levern, bildas den skadliga metaboliten NAPQI, som kan orsaka akut leversvikt. Den befintliga behandlingen vid överdosering (NAC) är som effektivast om den ges inom åtta timmar efter intag av paracetamol. För patienter som anländer till sjukhus senare än så finns idag inget väl fungerande behandlingsalternativ.

PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör grunden för det initierade globala fas III-programmet. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. En proof-of-principle studie i patienter med paracetamolförgiftning har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Bilaga

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com