Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma och Solasia ingår ett andra licensavtal för utveckling och kommersialisering av PledOx® i Asien, med inriktning på neuropati orsakad av taxaner och alla andra kemoterapier

9 oktober, 2019

Stockholm, Sverige / Tokyo, Japan, 9 oktober 2019 – PledPharma AB (“PledPharma”) (STO: PLED) och Solasia Pharma K.K. (“Solasia”) (TSE: 4597) offentliggjorde gemensamt i dag att företagen har ingått ett andra licensavtal kring PledPharmas ledande läkemedelskandidat PledOx® i Japan, Kina, Hongkong, Macau, Sydkorea och Taiwan som täcker kemoterapiinducerad perifer neuropati (CIPN) orsakat av samtliga kemoterapier. Avtalet inkluderar utvecklings- och regulatoriska milstolpar till PledPharma på upp till cirka 165 miljoner SEK (17 miljoner USD)*, samt försäljningsmilstolpar och royalties.

Det nya avtalet är en omfattande expansion av det ursprungliga licensavtalet som tillkännagavs i november 2017. Utvidgningen täcker användningen av PledOx som förebyggande av CIPN av samtliga kemoterapier i vilken cancerform som helst. I synnerhet inkluderar avtalet CIPN orsakat av taxaner där det finns stora otillfredsställda medicinska behov liknande CIPN som orsakats av oxaliplatin. Taxaner har en betydande användning i klinisk praxis i flera olika cancertyper (t.ex. bröst- och äggstockscancer) med cirka 400 000 patienter som årligen behandlas i USA, EU5 och Japan.

Enligt det nya avtalet kommer PledPharma att få utvecklings- och regulatoriska milstolpar på upp till cirka 165 miljoner SEK (17 miljoner USD)* i Japan och Kina för att utvidga PledOx-rättigheterna till förebyggande av CIPN orsakat av alla kemoterapier. Detta är ovanpå det första avtalet från november 2017, som inkluderade utvecklings- och försäljningsrelaterade milstolpsbetalningar på upp till cirka 700 miljoner SEK (83 miljoner USD)*. Hittills har PledPharma fått totalt ca 56 MSEK (5,5 miljoner USD)* från Solasia i förskotts- och milstolpsbetalningar. Dessutom betalar Solasia för rekryteringen av patienter till POLAR-programmet i Asien.

I det nya avtalet ändras villkoren för försäljningsmilstolparna till att baseras på den totala försäljningen av PledOx i Japan och Kina oavsett kemoterapi. Royalty-betalningar på försäljningen förblir desamma som i det första licensavtalet.

PledPharma och Solasia kommer att dela alla utvecklingskostnader inom de områden som omfattas av det andra avtalet. Det nya avtalet följer PledPharmas initierade program för utvidgning av indikationer i CIPN orsakat av taxaner, där prekliniska studier redan pågår för att understödja vidare klinisk utveckling.

“Det finns ett stort otillfredsställt medicinskt behov för att förhindra CIPN orsakat av taxaner, och där ser vi en enorm potential för PledOx. Detta är ett viktigt steg för att bredda PledPharmas portfölj med utvecklingsprojekt. Vi är mycket nöjda med detta viktiga licensavtal som ger oss en möjlighet att påskynda utvecklingen och fördjupa vårt samarbete med vår partner Solasia,” säger Nicklas Westerholm, VD och koncernchef, PledPharma.

“Vi är övertygade om att PledOx, som en ny ”first-in-class”-terapi, kommer att spela en viktig roll för att uppfylla det betydande ouppfyllda medicinska behovet av att förhindra kemoterapiinducerad perifer neuropati. Solasia är idealiskt utrustat för att stödja PledPharma under klinisk utveckling och lokala regleringsprocesser i Japan och för att effektivt lansera produkten på viktiga asiatiska marknader, ” säger Yoshihiro Arai, VD och koncernchef, Solasia.

*Kontraktet är baserat på JPY. De angivna beloppen i USD och SEK kan komma att påverkas av valutafluktuationer.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com