Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma avser notering på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019

5 december, 2018

Stockholm, 5 december 2018. Styrelsen i PledPharma AB (publ) har beslutat att inleda en process för att möjliggöra en notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019. PledPharmas aktier handlas sedan 2011 på Nasdaq Stockholm First North. Styrelsen bedömer att en notering på huvudlistan är ett naturligt steg i bolagets utveckling och dess globala ambition.

PledPharma har tillämpat redovisning enligt IFRS sedan 2014. Läkemedelsutvecklingen är långt framskriden med ett under hösten 2018 påbörjat globalt fas III-program för läkemedelskandidaten PledOx®, som utvecklas för att motverka cellgiftsorsakade nervskador. Samtidigt förbereder bolaget den fortsatta kliniska utvecklingsplanen för läkemedelskandidaten Aladote® – en ny behandling för att motverka leverskador i samband med paracetamolförgiftning.

”Vi ser att en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista är ett naturligt steg som återspeglar mognaden i vår verksamhet, då även ur ett kapitalmarknadsperspektiv som därmed kan bidra till ett ökat intresse från en bredare investerarbas, i Sverige och globalt”, säger Nicklas Westerholm, vd, PledPharma AB.

För ytterligare information, kontakta:
Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.se

PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II-studie har genomförts och utgör grunden för det initierade globala fas III-programmet. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. En proof-of-principle studie i patienter med paracetamolförgiftning har framgångsrikt genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

Denna information är sådan information som PledPharma är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018 kl. 08:00.

Bilaga

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com