Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Mer än 50 procent av ägarna skriver på teckningsförbindelser till den planerade företrädesemissionen i PledPharma

14 november, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Mer än 50 procent av ägarna skriver på teckningsförbindelser till den planerade
företrädesemissionen i PledPharma

Stockholm, 2014-11-14 12:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Idag klockan 13:00 hålls extra bolagsstämma i PledPharma AB med anledning av
styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier. Aktieägare motsvarande 52,5 % av ägandet i PledPharma har åtagit sig
att teckna aktier motsvarande sina ägarandelar i den planerade
företrädesemissionen. Avsikten är att företrädesemissionen ska genomföras före
årsskiftet. 

”Det är glädjande att vi har fått en så positiv respons från aktieägare och att
vi redan har fått in teckningsförbindelser som omfattar mer än 50 % av den
planerade företrädesemissionen”, säger VD Jacques Näsström. 

Som tidigare annonserats har PledPharma under året arbetat fram en ny
läkemedelskandidat baserad på PLED-plattformen som bedöms ha en betydande
kommersiell potential. Läkemedelskandidaten, som nyligen har fått namnet
Aladote™, är inriktad mot att minska eller motverka uppkomsten av allvarliga
leverskador som en följd av överdosering av paracetamol, en av de vanligaste
förekommande förgiftningarna. Problemet med överdosering av paracetamol är
stort över hela världen. I Sverige har antalet frågor om
paracetamolförgiftningar till Giftinformationscentralen ökat trefaldigt sedan
år 2000. I USA ligger överdosering av paracetamol bakom cirka 78 000 akutbesök,
cirka 33 000 sjukhusinläggningar och åtskilliga dödsfall årligen. 

Motivet med den planerade företrädesemissionen är primärt att erhålla kapital
för att ta Aladote™ igenom en klinisk fas II-studie och fram till en
licensaffär. Bolaget planerar också att använda en mindre del av likviden till
löpande kostnader, uppföljning av patienter i PLIANT-studien samt
affärsutvecklingsaktiviteter avseende PledOx® med målet att maximera värdet för
PledPharmas aktieägare. 

Rådgivare

Finansiell rådgivare till PledPharma AB i samband med den planerade
företrädesemissionen är Pareto Securities AB, som även agerar emissionsinstitut
i samband med företrädesemissionen. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Bolagets initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I det senast tillkomna projektet PP-100 utvärderas Aladote™ och dess förmåga
att minska eller motverka uppkomsten av akut leversvikt som en följd av
paracetamolförgiftning. Projekt PP-099 bygger på att begränsa de skador som
uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut hjärtinfarkt.
Bolaget har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar
för allvarliga, livshotande sjukdomar där det även kan finnas en möjlighet till
snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough
therapy”. Värdet på den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling uppgår enligt Datamonitor till cirka 70
miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik
Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com