Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Information om årsstämman och spridningen av Covid-19

2 april, 2020

PledPharma AB (STO: PLED) För att minska risken för spridning av det nya coronaviruset Covid-19 har PledPharma beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder inför årsstämman.

Målsättningen är att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Detta kan till exempel innebära att anföranden och presentationer kortas ned. Någon förtäring kommer inte heller att erbjudas i anslutning till stämman.
PledPharma påminner sina aktieägare om den möjlighet som finns att inte delta i stämman personligen. Aktieägarna kan istället utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Aktieägare som är sjuka, har sjukdomssymtom, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör delta genom ombud. Fullmaktsformulär för ombud finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.pledpharma.se.

PledPharma följer utvecklingen av smittspridning och myndigheternas direktiv noga och publicerar vid behov uppdaterad information på bolagets webbplats www.pledpharma.se.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com