Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Huvudprövare James Dear presenterar Aladote som en potentiellt ny behandling av akut leversvikt vid överdosering av paracetamol

12 december, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

Huvudprövare James Dear presenterar Aladote som en potentiellt ny behandling av
akut leversvikt vid överdosering av paracetamol

PledPharma meddelar idag att ett abstrakt med prekliniska resultat för
calmangafodipir har accepterats och kommer att presenteras vid British
Pharmacological Society's årliga farmakologikonferens i London den 11-13
december 2017. 

Stockholm, 2017-12-12 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Arbetet är baserat på samarbetet mellan Dr. James Dear, hans grupp vid the
University of Edinburgh och PledPharma. Abstraktet, “Mouse and human
translational drug development of calmangafodipir as a new treatment for
paracetamol overdose”, har blivit accepterat för muntlig presentation vid the
British Pharmacological Society's årliga farmakologikonferens, som äger rum vid
the Queen Elizabeth II Conference Centre i London den 11-13 december 2017.
Presentationen kommer att omfatta resultat från prekliniska studier samt
utformningen av den pågående kliniska studien med Aladote.  Resultat indikerar
att calmangafodipir kan användas som en effektiv behandling av patienter som
överdoserat paracetamol och sökt vård i ett så sent skede av
förgiftningsförloppet att standardbehandlingen N-acetylcystein (NAC) inte
längre fungerar tillfredsställande. 

Baserat på dessa prekliniska data har en proof of principle-studie, med fokus
på säkerhet och tolerabilitet hos patienter inlagda på sjukhus efter en överdos
av paracetamol, startat vid Edinburgh Royal Infirmary och den första patienten
inkluderades i juni. 

"Det faktum att abstraktet har valts ut för muntlig presentation vid
läkemedelskonferensen understryker de intressanta prekliniska resultaten för
calmangafodipir som en potentiell behandlingstyp för patienter som överdoserat
paracetamol, och illustrerar det växande behovet av ett bättre medicinskt för
denna patientgrupp ", säger Nicklas Westerholm, vd, PledPharma. 

Abstract Number: OC013;

Abstract Title: Mouse and human translational drug development of
calmangafodipir as a new treatment for paracetamol overdose. 

Tidpunkt: tisdag den 12 december 2017, kl 15:45. Oral Communications: Clinical
Pharmacology II. 

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.sePledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com