Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

EP Access: PledPharma – Spänd väntan på partneravtal

3 mars, 2016

Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 8,8 (17,7) under det tredje kvartalet, vilket var i nivå med fjolåret. Det innebar även att kostnaderna var SEKm 5 lägre än vad vi väntade oss. Projektkostnaden bestod primärt av den planenliga kliniska studien för PP095. Samtidigt har bolaget avslutat behandlingsfasen av PLIANT-studien. Under kvartalet har bolaget genomfört ett ”end of phase II/pre phase III” möte men FDA. Utfallet från FDA kommer ge vägledning för hur den fortsatta utvecklingen av PledOx skall genomföras. Detta tillsammans med de positiva uppföljningsdata för PledOx leder till att Pledpharma har tagit ännu ett steg närmare ett eventuellt partneravtal.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/spand-vantan-pa-partneravtal/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com