Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Ändring av antalet aktier och röster i PledPharma

30 november, 2020

Antalet aktier och röster i PledPharma AB (publ) (”PledPharma” eller ”Bolaget”) har ökat under november månad med anledning av förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB (RTT) med en köpeskilling bland annat bestående av 63 773 345 nyemitterade aktier och efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen till följd av den övertecknade företrädesemissionen.

Pressmeddelanden om den riktade emissionen och övertilldelningsoptionen offentliggjordes den 5 oktober, 28 oktober, 3 november och 25 november 2020. Sammanlagt har 73 297 154 aktier och röster tillkommit.
Per den 30 november 2020, vilket är den sista handelsdagen i november, uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 126 830 475.
Aktierna i företrädesemissionen som Bolaget informerade om genom pressmeddelande den 5 oktober, 28 oktober och 25 november 2020 kommer att registreras hos Bolagsverket under december 2020.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com