Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Aladotes® resultat är utvald för presentation på The International Liver Congress

31 januari, 2019

Stockholm, 31 januari 2019. PledPharma AB (publ) meddelar att abstraktet med de positiva resultaten från Aladotes® Fas Ib/IIa proof of principle-studie har utvalts för muntlig presentation på den globala konferensen EASL ILC 2019.

EASL ILC, också känd som The International Liver Congress, är en av de globalt största vetenskapliga konferenserna inom Hepatologi (leversjukdomar) och pågår den 10-14 april i Wien, Österrike.

Dr James Dear, ansvarig prövningsledare kommer att svara för den muntliga presentationen. Dr James Dear, en internationellt ledande expert inom behandling av paracetamolförgiftning, har varit prövningsledare för proof of principle-fas Ib/IIa-studien som utfördes vid Royal Infirmary of Edinburgh och The Queen’s Medical Research Institute, University of Edinburgh.

”Det är en stor ära att få presentera våra studieresultat på EASL, en av de största och mest respekterade globala hepatologikonferenserna. Vår studie var en av de första tidiga kliniska studierna inom överdosering av paracetamol, ett område med stort kliniskt behov och en väldig vanlig orsak till intag av patienter inom akutvården” säger Dr. James Dear, University of Edinburgh.

”Vi är oerhört stolta över att ha blivit valda till att hålla en muntlig presentation på The International Liver Congress. Att få presentera Aladotes® studieresultat på en av de globalt mest erkända leverkonferenserna är ett erkännande av intresset i Aladotes® potential och det medicinska behovet i denna patientpopulation.” säger Nicklas Westerholm, vd, PledPharma AB.

Mötesinformation: EASL ILC 2019 Vienna, Austria, 10-14 April 2019

Abstract number: 2299. Abstract title: PP100-01 (calmangafodipir) for overdose of paracetamol (The POP trial): Principal results.

För ytterligare information, kontakta:
Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.se

Om Aladote®
Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Aladote® har i relevanta prekliniska studier visat god effekt även i det tidsfönster där behandling med N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar tillfredsställande (>8 timmar). En proof of principle studie i patienter med paracetamolförgiftning för att förebygga akut leversvikt har framgångsrikt slutförts.
Paracetamol är ett av det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av paracetamol är en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök. När alltför stora mängder paracetamol bryts ner i levern, bildas den skadliga metaboliten NAPQI, som kan orsaka akut leversvikt. Den befintliga behandlingen vid överdosering (NAC) är som effektivast om den ges inom åtta timmar efter intag av paracetamol. För patienter som anländer till sjukhus senare än så finns idag inget väl fungerande behandlingsalternativ.
PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II-studie har genomförts och utgör grunden för det initierade globala fas III-programmet. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. En proof-of-principle studie i patienter med paracetamolförgiftning har framgångsrikt genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, se www.pledpharma.se

Bilaga

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com