Pipeline

PledOx®

PledOx® (calmangafodipir) är en ”first-in-class” läkemedelskandidat, avsedd för förebyggande av nervskador i samband med cellgiftsterapi, utan att påverka dess anti-cancereffektnegativt.

I december 2020 kommunicerade bolaget att PledOx® inte nådde effektmåttet i det i förtid avslutade fas 3-programmet POLAR. Förekomsten och typen av biverkningar som observerades överensstämde i allmänhet med den förväntade toxiciteten orsakad av cellgiftsbehandling och de studerade patientpopulationerna.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com